Giữ rừng, xẻ rừng, chia cho nhau
 

02/03/2009

 
medium_vn_020309_xerung.jpg

 
 

 

 

 

H́nh bên: Một góc rừng pḥng hộ xung yếu ở Cà Mau. Ngay cả khi đă được xác định là rừng pḥng hộ xung yếu, 60 héc ta của dải rừng chạy dọc ven biển này vẫn bị cán bộ từ tỉnh tới huyện “chia năm, xẻ bảy”.

Cà Mau (NV) - Ban Pháp Chế của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cà Mau vừa gửi một văn bản đề nghị UBND tỉnh Cà Mau thu hồi 60 héc ta rừng pḥng hộ xung yếu ở huyện Đầm Dơi mà Ban quản lư rừng pḥng hộ Đầm Dơi và UBND huyện này đă lấy để chia cho 14 cán bộ tỉnh, cán bộ huyện cũng như vợ con họ.

Cà Mau có hai loại rừng ngập nước (rừng ngập mặn - rừng đước và rừng ngập lợ - rừng tràm). Ngoài giá trị kinh tế, rừng ngập nước ở Cà Mau c̣n có tác dụng bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. Mảng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau c̣n giúp ngăn chặn sự xâm thực của biển, chống xói lở, giúp giữ phù sa mở rộng diện tích, đồng thời là nơi trú ngụ, sinh sản của các loài thủy sinh - nguồn cung cấp con giống thiên nhiên cho việc nuôi trồng thủy sản nên được gọi là rừng pḥng hộ. Cũng v́ vậy, rừng pḥng hộ được xác định là khu vực bất khả xâm phạm.

Theo tờ Tuổi Trẻ, khoảng tháng 7 năm 2008, Ban Quản Lư Rừng Pḥng Hộ Đầm Dơi và UBND huyện Đầm Dơi đă cùng nhau lập “phương án khoán rừng”. Theo “phương án” này, cuối tháng 9 năm 2008, Ban Quản Lư Rừng Pḥng Hộ Đầm Dơi và UBND huyện Đầm Dơi đă lấy 60 héc ta rừng pḥng hộ để “khoán” cho 14 cá nhân. Trong đó, bảy người là cán bộ Ban Quản Lư Rừng Pḥng Hộ Đầm Dơi, bảy người c̣n lại là vợ, con một số cán bộ lănh đạo của huyện Đầm Dơi và tỉnh Cà Mau.

Khi đi kiểm tra rừng pḥng hộ Đầm Dơi hồi tháng 2 năm 2009, Ban Pháp Chế của Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cà Mau phát giác, khoảng 30 héc ta trong số 60 héc ta rừng được “khoán” đă bị đốn trụi. Phần lớn trong số 14 cá nhân được “khoán giữ rừng” đă xây nhà trong rừng và đầu tư để biến rừng thành cơ sở nuôi tôm.

Ban Quản Lư Rừng Pḥng Hộ Đầm Dơi và UBND huyện Đầm Dơi biện bạch rằng, “phương án khoán rừng” được lập dựa theo một nghị định do chính quyền CSVN ban hành năm 1995. Tuy nhiên ông Dương Anh Dũng, Trưởng Ban Pháp Chế Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cà Mau, khẳng định, nghị định được trưng dẫn đă hết hiệu lực và đă được thay thế bằng một nghị định khác. Thậm chí tất cả các nghị định (kể cả nghị định hết hiệu lực) đều không cho phép “khoán” để phá rừng pḥng hộ xung yếu.

Đài Truyền h́nh Cà Mau cho biết: Việc Ban Quản Lư Rừng Pḥng Hộ Đầm Dơi và UBND huyện Đầm Dơi lấy rừng pḥng hộ xung yếu khoán cho cán bộ cũng như thân nhân cán bộ để phá rừng nuôi tôm khiến dân chúng phẫn nộ bởi điều đó đe dọa sinh kế và sinh hoạt của chính họ. Chưa kể hành động nay c̣n là một sự lăng phí khủng khiếp. Năm nào, tỉnh Cà Mau và chính quyền CSVN cũng đổ tiền, đổ công để bảo vệ và phát triển rừng pḥng hộ.

Trong vài năm qua, Việt Nam liên tục vận động UNESCO phê duyệt chương tŕnh thành lập thêm các khu dự trữ sinh quyển, trong đó có khu dự trữ sinh quyển tại Mũi Cà Mau, kèm cam kết “quản lư bền vững các khu dự trữ sinh quyển và các khu di sản thế giới tại Việt Nam” với hy vọng sẽ nhận được các khoản viện trợ có liên quan. Sự kiện Ban quản lư rừng pḥng hộ Đầm Dơi và UBND huyện Đầm Dơi tự tiện lấy 60 héc ta rừng pḥng hộ xung yếu, chia cho cán bộ các cấp để phá đi nuôi tôm cho thấy, cam kết vừa kể không đáng tin cậy. (G.Đ)

 
 

 

Nguồn nguoi-viet.com