Lặn Lội T́m Chồng

 Nguyên Thùy
 

Ngày 17/4/2009


Lời nói đầu : Đoạn thơ sau trích trong ‘VN Tân Huyết Sử Diễn Ca’ 7000 câu Song Thất Lục Bát, không đem theo đuợc trong lần Vượt Biên, nay chỉ nhớ rời rạc từng đoạn. Đoạn thơ nầy nói cảnh các bà vợ Chiến si VNCH, đi tìm chồng, bị Cộng sản bắt đi học tập cải tạo ; chúng bảo là chỉ 10 ngày nhưng rồi ….Trong thời buổi đó, không khí sợ hãi bao trùm khắp chốn, chẳng một ai dám nói năng gì…
 


Mươi ngày học trôi qua thoáng chốc
Thêm mười ngày, trục trặc chi đây
Năm tuần, ba tháng, ô hay
Đảng quên, Đảng nhớ, Đảng xoay chước gì !?
Hay chàng đã bỏ đi trốn trại
Hay chàng đà lâm phải tai ương
Hay là cảm nắng trúng sương
Hay là rắn núi, cọp rừng, chàng ơi !
Mà bạn hữu, bao người đồng đội
Với chàng đi cùng buổi cùng xe
Nào đâu đã thấy ai về
Thôi rồi nhẹ dạ, cả nghe, mắc lừa !
Tiếng gió thoảng những ngờ ai gọi
Bồng con thơ thiếp dõi mắt trông
Lưng trời mây xám mênh mông
Bẽ bàng tin nhạn mịt mùng, thấy đâu !
Đôi kẻ vội lên chầu Thành Ủy
Mượn tờ đơn, xin chỉ trước sau
Chồng con học tập nơi đâu
Hắt hiu năm tháng quá lâu, xin về !
Người quân quản chẳng nghe lời kể
-Vội vàng chi, lý lẽ than van
Tội bán nước, nợ máu dân ( ?)
Học tập chừng ấy, chẳng cân được nào !
Nay chấp nhận cho thư thăm hỏi
Theo mẫu nầy, góp gởi tại đây
Khuyên răn học tập cho hay
Có chuyển biến tốt, ơn dày mới soi !
Thư có gởi, âm hồi chẳng thấy
Đêm lại ngày nào mấy sương tin
Những lo hốt hoảng đi tìm
Khác nào đáy biển mò kim, dã tràng !
Những mù mịt trùng quang mây trắng
Những hãi hùng, quặn đắng, loa vang
Khắp trời một dải khăn tang
Tim thoi thóp máu, mắt hàng lệ rơi !
Trò nhân thế cực đời lắm nỗi
Chuyện nhân tình bao đổi chua cay
Mù sương lên tím mặt mày
Đêm đêm chống mắt, ngày ngày khô môi !
Bọn con nhỏ, tuổi đồi tấm bé