Gửi Những Người Cộng Sản/Nhân ngày 30 Tháng 4 
 Tác giả:  Tiết Liêu 
Thứ Bảy, Ngày 25/42009

 

Gi Nhng Người Cng Sn

Nhân ngày 30 Tháng 4

Tiết Liêu

Tôi viết những hàng này

Gửi đến những đồng chi

Hoặc hậu duệ

Của những người Cộng Sản như Nguyễn Hộ, Đ́nh Huỳnh

những người biết hành sử như những con người

Đáng để được đối thoại

Tôi trân trọng những mất mát

các ông đă bỏ ra cho ảo tưởng

Toi trân trọng sự khí khái

Trước sự thật, công lương tri

Các ông đă thể hiện

Làm đuốc cho thế hệ trẻ chúng tôi

Trong mịt mùng bóng đêm lịch sử

 

Ngày 30 tháng đă qua đi

Tầu thống nhất đă khởi hành 34 năm ṛng

Nhưng những câu hỏi vẫn c̣n cho đến hôm nay

30 tháng 2009

Việt Nam Độc Lập???

Vẹn toàn lănh thổ???

Trả lời sao vể Bản Dốc, Nam Quan?

Trả lời sao về Hoàng, Trường Sa đảo?

Trả lời sao về Tây Nguyên

Bui đỏ? Nước kiệt nguồn?

 

34 năm dài đă đủ chưa

Để Việt Nam vẫn c̣n quốc gia nghèo đói nhất?

Đề con gái Việt vẫn bị lột trần truồng

Đứng xếp hàng

Cho người phế thải, ngoai nhân

Xem mông, ḍm ngực

bắt về phục vụ dục t́nh!

Tệ hại hơn con sen con ở

Nhục nhằn hơn lệ thuở hồng hoang!

 

Tổ tiên ta

5000 năm dựng nước

Chưa bao giờ phài bán sức lao động của dân

Cho bất cứ loại người nào trên hoàn

Thế nay

Nhờ những người Cộng sản

Dân tộc này phải điđợ

Cho , Đại, Phi, Đài (1)

Những dân tộc chưa hề tự xưng

5000 năm văn hiến

 

Ô nhục thay

5000 năm dựng nước

Vẫn c̣n xách bị ăn xin

Bị làm nhục đủ đường

Thằng Tầu sai làm đấy

Thằng Nhật xỉ vả cũng nín khe!

Ôi Việt Nam đất mẹ

Bao nhiêu trẻ nhỏ đă bị bán sang Kampuchia

Bao nhiêu dâu bị đầy đi tức tưởi

Hăy trả lời đi

Hỡi những người Cộng Sản c̣n chút lương tri!

 

30 tháng 4 năm nay

2009

15 người Cộng Sản

Từ Bắc Bộ Phủ

Qú mọp dângTây nguyên

Bằng cả hai tay

Cho quan thầy Trung Quốc

30 tháng 4

2009

Người dân Việt vẫn bị bịt mồm, khóa miệng

Đâu tự do

Như đă ghi trong hiến pháp

Đâu nhân quyền

Như đă đặt bút với lương tâm

 

30 tháng 4

2009

Xin gửi đến vong linh những người như Nguyễn Văn Trấn

Cùng đồng chí những hậu duệ của ông

Rằng:

Người Việt Nam

thể nghèo

thể khổ

Nhưng không nỡ bán con, đợ vợ, lừa chồng

Không thể làm điếm thập phương

Càng không thể qú mọp để được ban ân sủng

 

Xin hiểu cho rằng:

Sự nhẫn nhục

Đă đến mức tận cùng

Của một dân tộc vốn 5000 năm bất khuất!

 

Tiết Liêu

Nhân ngày 30/04/2009

1.  Lai, Đại Hàn, Phi Luật Tân, Đài Loan

     
   

Nguồn trangdenonline.com