Cờ VNCH và biểu ngữ 'Đả Đảo Bọn Độc Tài Tham Nhũng' bay trên trời Sài G̣n
 

Thứ Sáu, Ngày 3/4/2009

 

medium_VN_HinhCo_VNCH_Saigon.jpg

Cờ và Biểu Ngữ trước khi treo tại Sài G̣n. (H́nh ĐDCND).

medium_VN_DaDaoThamNhung.jpg

Cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của “Tự Do-Dân Chủ” và biểu ngữ “Đả Đảo Bọn Độc Tài Tham Nhũng” đă bay trên bầu trời Sài G̣n. (H́nh: Đảng DCND)

 
 

SÀI G̉N (NV) - Lần đầu tiên kể từ khi CSVN nhuộm đỏ miền Nam sau 30 Tháng Tư 1975 đến nay, lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của “Tự Do - Dân Chủ” và Biểu ngữ “Đả Đảo Bọn Độc Tài Tham Nhũng” đă bay trên bầu trời Sài G̣n, bản tin của Đảng Dân Chủ Nhân Dân, một tổ chức đấu tranh chính trị bất bạo động vận động dân chủ hóa Việt Nam, vừa cho hay.

Nhiều vụ treo cờ vàng ba sọc đỏ, rải truyền đơn kêu gọi đa nguyên đa đảng, chống chế độ độc tài tham nhũng thối nát CSVN hiện nay đă được tổ chức này thực hiện nhiều lần ở nhiều thành phố Việt Nam mấy năm qua.

Theo bản tin của ĐDCND, “Bước vào tháng 4 năm nay, lúc hơn 6 giờ chiều ngày 31 tháng 3 năm 2009, đảng Dân Chủ Nhân Dân đă cử hành Lễ Tưởng Niệm tháng 4 tại Sài G̣n, bằng cách treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, biểu tượng của Tự Do và Dân Chủ. Lá cờ và biểu ngữ đă được thả gần khu vực Câu Lạc Bộ Lan Anh, quận 3, Tp. Sài G̣n. Cùng ngày, biểu ngữ thứ hai có cùng nội dung đă được sinh viên, đảng viên Đảng DCND thả gần trường Đại Học Bách Khoa, quận 10, Tp. Sài G̣n.”

Nguồn tin này kể tiếp rằng “Sau 34 năm kể từ khi cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, lần đầu tiên cờ của biểu tượng Tự Do, Dân Chủ và biểu ngữ Đả Đảo Bọn Độc Tài Tham Nhũng, đă bay trên bầu trời Sài G̣n. Đảng viên đảng DCND, cùng nhân dân trong và ngoài nước, nghiêng ḿnh tưởng niệm tháng 4 đau buồn, đánh dấu ngày tang của dân tộc. Hăy nguyện v́ tương lai và vẹn toàn của Việt Nam mà chiến đấu. Hăy nguyện v́ Tự Do, Dân Chủ mà chấp nhận xả thân.”

Tổ chức trên nhắc lại để mọi người nhớ “Tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam rơi vào tay nhà cầm quyền Hà Nội. Hàng triệu người Việt Nam đă bỏ nước, chạy trốn chủ nghĩa cộng sản. Trên bước đường t́m tự do, hàng trăm ngàn người đă chết nơi rừng sâu, biển cả.

“Tháng 4 năm 1975, hàng trăm ngàn quân nhân, cán chính thuộc chính quyền Sài G̣n đă bị tù đày, hàng chục ngàn người đă bỏ xác trong các trại giam, nạn nhân của chính sách trả thù tàn độc. Hàng vạn đồng bào đă chết tức tưởi nơi sương lam chướng khí v́ chính sách đày đi ‘kinh tế mới.’ Hàng ngàn người đă mất trắng tay v́ bị đảng CSVN ăn cướp tài sản, bằng chính sách cải tạo ‘công thương nghiệp.’

“Tháng 4 năm 1975, đánh giấu giai đoạn cả nước Việt Nam trở thành nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản. Một chủ nghĩa man rợ và tội ác, đă gieo rắc bao tai ương, thảm họa cho nhân loại nói chung và nhân dân Việt Nam nói riêng. Sau 64 năm áp đặt chủ nghĩa cộng sản, Việt Nam hiện nay vẫn là quốc gia nghèo, chậm tiến, tham nhũng, độc tài toàn trị và liên tục vi phạm thô bạo các quyền con người.

“Tháng 4, chúng ta nghiêng ḿnh tưởng niệm những chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh v́ lư tưởng tự do, đă chiến đấu ngăn chận chủ nghĩa cộng sản và bảo vệ sự toàn vẹn lănh thổ trước ngoại xâm. Tháng 4, chúng ta tưởng nhớ đến đồng bào, từ Bắc chí Nam, đă chết oan nghiệt v́ là nạn nhân của chế độ độc tài. Tháng 4, chúng ta ngậm ngùi và ghi ơn các chiến sĩ dân chủ Việt Nam, đă v́ lư tưởng Tự do, Dân chủ mà chịu cảnh đọa đày, tù tội.

“Tự do không cho không. Dân chủ không biếu không. Tính khiếp nhược và ḷng ích kỷ đă nuôi dưỡng độc tài tồn tại. Tháng 4 năm nay, chúng ta đốt nén nhang, cầu nguyện những người quá cố hăy v́ sự tồn vong và tương lai đất nước, giúp chúng ta nghị lực và sáng suốt để tiếp nối đoạn đường. Tháng 4 năm nay, chúng ta cúi đầu, tưởng niệm những anh linh, liệt sĩ đă vị quốc vong thân, xin phù trợ chúng ta thêm dũng cảm, chân cứng đá mềm.”

 
   

Nguồn nguoi-viet.com