Danh Mục

Trang Chính

Tin Tức - Thời Sự

Kinh Tế - Chính Trị

Xã Hội - Môi Trường

Nhân Quyền

Tôn Giáo

Văn Hoá - Giáo Dục

Đất Nước - Con Người

Lãnh Thổ - Lãnh Hải

Y Tế - Sức Khỏe

Thơ

Âm Thanh

Audio Đấu Tranh

Nhạc Đấu Tranh

Video Nhạc Đấu Tranh

Video Nhạc Quê Hương

Nghệ Thuật - Giải Trí

Tài Liệu Lưu Trữ

  

 

Xin Giới Thiệu Qúi vi. trang web Góp Ý Kiến và Bài Vở.   Hay Len Tieng

 

 

_____________________________________________________

Y BAN VN ĐNG GII THƯNG NHÂN QUYN VÀ

T DO NGÔN LUN BÁO CHÍ SACHAROW

Đa ch liên lc Email: ThienMinh@gmx.de

______________________________________________________________________

Đc Quc, th sáu l kính thánh Konrad, ngày 25 tháng 09 năm 2009

V/v: Tin vui:

Linh Mc Nguyn Văn đã đưc đ c (Nominierung) vào vòng chung kết gm 10 nhân đu tranh cho T DO, DÂN CH quan trng nht trên thế gii, lãnh gii thưng Sacharow năm 2009.

Kính thưa qúi đng hương ni ngoi,

chúng tôi rt vui mng, thông báo đến qúi đng bào ni ngoi, nhng ngưi đu tranh đòi hi dân ch nhân quyn t do tin vui sau:

Linh Mc Nguyn Văn đã đưc đ bt vào vòng chung kết, gm mưi nhân quan trng nht trên thế gii, đu tranh đòi hi dân ch, nhân quyn t do.

Vào gia tháng 10, y Ban Nhân Quyn Quc Hi, sau đó, ban Ch Tch Quc Hi s tuyên b ai lãnh gii thưng Sacharow cho năm 2009. Như vy, Linh Mc Nguyn Văn , hin nay, smt trong nhng nhân th s lãnh gii thưng Sacharow năm nay.

Như chúng tôi đã trình bày: Gii thưng Sacharow là gii Nhân Quyn, T Do Ngôn Lun. Gii thưng Sacharow năm 2008 đã v nhân ngưi Trung Quc, anh HU JIA. Anh Hu Jia đu tranh đòi hi dân ch bo v quyn li ngưi Tây Tng.

Như qúi v đã biết. Gii thưng Sacharowgii thưng Nhân Quyn, hng năm, đưc Quc Hi Âu Châu trao gii thưng vào ngày 16/12, ti Straßburg/Pháp, trong tòa nhà Quc Hôi Âu Châu.

Gii Sacharow, là mt gii thưng Nobel Hòa Bình nh. Gii này do khi Liên Hip Âu Châu trao gii, trong khi đó, gii Nobel Hòa Bìnhgii thưng Quc tế.

Th tư, ngày 30/09 quc Hi Âu Châu ti Brüssel/B Quc, s gii thiu mưi nhân này, cho gii truyn thông quc tế, cũng như nhng chính khách hiu v mưi nhân đu tranh ni tiếng trên thế gii này.

Chúng tôi tha thiết qúy đng hương tham gia ng h cho Linh Mc Nguyn Văn , bng cách, qúi v tham gia tp trung lúc 10 gi sáng, ti đa đin:

Europäisches Parlament

Rue Wiertz

BE-1047 Brüssel

BELGIEN 

Rt mong qúi đng hương tham gia, dương cao nhng khu hiu hình nh đ c đng cho Linh Mc Nguyn Văn . Chúng ta biết, tham d ln này hàng ngàn ngưi các dân tc khác đến đ ng h cho nhân s ca h.

Khi đi, xin qúi v, nh mang theo c biu hiu đòi hi T Do, Dân Ch Nhân Quyn: C vàng ba sc đ.

Qúi đng hương B, Hòa Lan, qúi đng bào gn vùng ranh gii B quc, xin c gng vui lòng tham gia tht đông.

Đây cũngcơ hi chúng ta báo đng cho thế gii biết v tình trng đàn áp thô bo ca tp đoàn tay sai côn đ Hán Cng Vit Nam.

Chúng ta rt hy vng, năm 2009, Linh Mc Nguyn Văn s xng đáng lãnh gii thưng Sacharow. Chúng ta cùng đng tâm hip thông, cu nguyn hp lòng ng h cho linh Mc Nguyn Văn lãnh gii thưng Sacharow năm nay.

Thay mt y ban vn đng gii thưng Sacharow

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Danh sánh nhng ng c viên đưc đ c lãnh gii Sacharow năm 2009

 

Candidate

Activity

Nominated by

Dr Izzeldin Abuelaish

Gynécologue palestinien, résident de Jabalia, le plus grand camp de réfugiés de la bande de Gaza, il exerce sa profession des deux côtés de la « frontière », tant en Israël qu'en Palestine, à la fois par choix et par idéal de paix.

Nominated by Véronique de Keyser, Hans Gert Pöttering, Caroline Lucas and 52 others

Foundation Vicente Ferrer

Foundation aiming to protect and promote the rights of minorities in India and to support the eradication of extreme poverty

Nominated by Andrés Perelló and 39 others

Mr Dawit ISAAK

Eritrean journalist, writer and playwright, political prisoner since 2001.

Nominated by Eva-Britt Svensson on behalf of the European United Left/Nordic Green Left Group (GUE/NGL) as well as Olle Schmidt and 31 others

Mariam LAMIZANA

Ministre de l'Action Sociale et de Solidarité Nationale du Burkina Faso et activiste de la lutte contre les Mutilations Génitales Féminines

Nominated by Francesco Speroni on behalf of Europe of Freedom and Democracy Group (ELD/EFD)

Lyudmila Alexeyeva, Oleg Orlov and Sergei Kovalev on behalf of

MEMORIAL

and all other human rights defenders in Russia

Organisation promoting fundamental rights in post-Soviet states

Nominated by Rebecca Harms and Daniel Cohn-Bendit on behalf of Group of the Greens/European Free Alliance

   
   

Trở về đầu trang  Trở về trang chính