Chm thơ b-xt

 

 

Tc giả:  H Sỹ Phu

 

 

Lửa B-xt

Giặc đ ngự trn lưng Tổ quốc (1)

B-xt tun lệ đỏ, khc sơn h.

Hồn dn tộc Triệu Trưng về đốt lửa

Thiu lũ hn Chiu Thống chy ra ma!

                                       Thng 3-2009

 

Dng đứng của ghế

Thời chống Mỹ ghế ca bi đứng thẳng

Giờ chống Tu sao ghế đứng khom?

Xin chớ hỏi, ghế tm chỗ tựa

Chn ghế lung lay đ mm mm!

 

Trong rạp xiếc

Lượn lờ giữa ghế với đ la

Một bn th Mỹ, một bn Hoa

Mỹ cậy lắm tiền, mua đm trẻ

Ch Chiệc gian ngoan, nắm Bố gi!

-----------------------

 

 
   

Nguồn  phusaonline