Quốc Nội Là Chính   
 

 Tác giả:  Xuân Khê 

   
Ngày đăng: 2/5/2009  

 

Cho đến giờ này không c̣n lư lẽ nào để biện minh cho tội ác của tập đoàn CSVN cùng tập đoàn ngụy quyền Hà nôi. Có rất nhiều tổ chức cũng như đảng phái từ trong và ngoài nước đang rộ lên với con số không phăi là ít ỏi tất cả đều một ư chí là chỉ mong giải thể được một thứ chế độ phản dân hại nước và một thứ đảng độc tài toàn trị ích kỷ hại đời như đảng CSVN. 

Thế th́ khách quan mà nói chúng ta có nên công nhận rằng phong trào kháng cộng tiến độ rất ít ỏi và đôi nơi có thể bước thụt lùi nữa ( ngang đây tôi xin loại ra các tổ chức CUỘI). 
Có những nhược điểm mà chúng ta phải nh́n ra: 
 

A : nhược điểm : chỉ biết LĂNH ĐẠO 


Chúng ta không nên chống cộng chỉ một động thái tập hợp đuợc một số trí thức khoa bảng rồi đưa ra một vài luân cứ chính trị xong lại hy sinh một vài nhân vật qua vai tṛ truyền thông đánh trống la làng cho thật lớn để thế giới đểu nghe như thế là có thể làm nên nỗi cơ đồ. Trong lúc đáng lư ra chúng ta phải có thời gian vận động được sự ủng hộ rộng khắp của quấn chúng thi mới hẳn ra tay. Những lối vận trù chính trị này rơ rang như con rắn có đầu mà không có thân ḿnh th́ làm sao mà thành công được. 


Lănh đạo như đầu con rắn, biết suy nghĩ t́m hương đi , đánh giá mục tiêu , c̣n quần chúng là thân ḿnh con rắn là cơ bắp vận động, trườn ḿnh để đưa đầu con rắn đi về hướng đă định. Đầu rắn không có thân ḿnh( quấn chúng) th́ chỉ nằm một nơi mà nh́n , muốn mà không thể nào nhúc nhích được. Trái lại thân ḿnh con rắn (quần chúng) nếu không có đầu ( lănh đạo) th́ vặn vẹo, trườn ḿnh bát nháo lung tung loạn xị cuối cùng rơi ṭm xuống hố sâu. 

Như vậy, vai tṛ quần chúng là sức bật cho lănh đạo (cái đầu) đi đến thành công. 
Chúng ta không phủ nhận sự chiến thắng của CSVN (kháng pháp, Điện biên phủ,,,) nếu không có quần chúng th́ CS chỉ là CS mà thôi không bao giờ làm nên nỗi vai tṛ nào hết trong lịch sử chiến tranh cận đại VN. Bởi thế, đảng CSVN không bao giờ bỏ qua vai tṛ của quân chúng . 


Bởi đánh giá thấp vai tṛ quần chúng nên đa số nêp nghĩ của các lănh đạo đảng chính trị hay tổ chức chống cộng hiện nay đặt nặng sự nhờ vả vào vai tṛ ngoại viện nhiều hơn thí dụ xin nhờ ủy ban này , nghị viện nọ chông cộng giúp cho. Chúng ta có thể lầm đây là cứu cánh là sức mạnh chủ lực nhưng chúng ta có biết đâu Dân (quần chúng) mới là chủ lực. Hăy tưởng tượng nếu giờ đây có hàng triệu dân Việt cùng xuống đường , cùng đ́nh công băi thị, cùng tuyệt giao vơí chế độ th́ sức mạnh này mạnh gấp trăm lần nghị viện Châu Âu, hay cả TT Bush. 


THế th́ do đâu chúng ta không vận động được quần chúng? Trước tiên những nhóm lănh đạo đó thực chất không đủ tài thuyết phục quần chúng hoặc giả người dân đă nh́n ra vai tṛ chống cộng giả hiệu của họ. 


Thứ nữa có thể là tính tự kiêu tự đại của các nhóm lănh đạo đó ; những người này coi dân là cỏ rác là bọt là bèo. Thứ hạng lănh đạo này nếu thành công th́ cũng nguy hại như chế độ CS hiện nay không hơn không kém. 


Một thí dụ, có một tảng đá nặng nếu mọi người đều chung sức kéo bằng một đường dây mà thôi th́ chúng hô lên một tiếng tất cả hợp lực này sẽ hất tung được ngay ḥn đá này. Trái lại, cũng ḥn đá nặng này tôi một dây, anh dây khác kéo loạn xạ nhiều hướng khác nhau th́ hợp lực của nó c̣n lại rất ít ḥn đá vẫn nằm ́ ra đó. Từ ví dụ thô thiển này nên chăng trong giai đoạn hiện tại chúng ta nên có một CHÍNH ĐẢNG duy nhất, đồng tâm đồng chí mới quật ngă được con hồ ly CSVN? 
 
 

B : HƯỚNG THÀNH LẬP: QUỐC NỘI LÀ CHÍNH 


Nếu tôi đoán không lầm trong sách lược giải thể chế độ CSVN chúng ta hay nghĩ rằng các tổ chức chống cộng hải ngoại là chính c̣n những lực lượng dân chủ chống cộng ở trong nước là phụ lực. Bởi thế nên chiều hướng chông Cộng VN nói chung tự nhiên có cái hương NH̀N RA. Trong lúc kẽ thù trước mắt dân, kề cận dân, thậm chí ăn ngủ bên dân th́ vai tṛ lănh đạo cũng như quần chúng của một tổ chức đối kháng CS, tiêu diệt nội thù CS phải là vai tṛ trong nước. Không quên phụ lực hải ngoại, nhờ vào điều kiện đặc biệt của họ, tiềm lực mạnh, ngoại vận tốt và hữu hiệu để có nhiều thêm sự hổ trợ quốc tế ngỏ hầu tránh bớt tiêu vong và trù dập cho phong trào chống cộng trong nước. 
 
 

Kết luận: 


Trong phong trào chống Cộng lănh đạo và quần chúng là một thể thuần nhất không thể tách rời. PHong trào chống Cộng trong nước là xương sống là tiền đề trong công cuộc giải trừ quốc nạn là Đảng CSVN. 
 
Xuân Khê

 

Nguồn trangdenonline.com

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Trở về trang chính