Bi Tục Lm

 

20/1/2009

 

Dương Danh Huy


Trong bi viết trn Vietnamnet (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/821775/), TS Nguyễn Hồng Thao, thnh vin đon đm phn bin giới trn bộ, viết:
Tại khu vực thc Bản Giốc, theo quy định của Hiệp ước 1999, luật php v thng lệ quốc tế, đường bin giới đi theo trung tuyến dng chảy pha Nam cồn P Thoong, hai bn đ điều chỉnh đường bin giới đi qua cồn P Thoong, qua dấu tch trạm thủy văn xy dựng những năm 1960, quy thuộc 1/4 cồn, thc chnh v ton bộ thc cao cho Việt Nam.
Tại cửa sng Bắc Lun, bin giới quy thuộc bi Tục Lm v 1/3 bi Dậu Gt cho Việt Nam, Tục Lm v 2/3 bi Dậu Gt cho Trung Quốc, v thiết lập khu giao thng thuỷ tự do cho nhn dn địa phương sử dụng luồng hai bn bi Tục Lm v Dậu Gt.
Trả lời phỏng vấn trn BBC (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090102_nguyenhongthao.shtml), TS Nguyễn Hồng Thao cho biết,
ở bãi Tục Lãm với dịn tích 52 hectares thì Vịt Nam có 3/4 và Trung Qúc là 1/4.
Bi Tục Lm ở đu, v tại sao Trung Quốc được 1/4 v Việt Nam được 3/4?
Bản đồ hnh chnh của Thị x Mng Ci c vẽ Bi Tục Lm:
Dựa trn
bản đồ trn,
một bi trn đi Tiếng ni Việt Nam (http://vovnews.vn/Home/Lang-Bien-gioi/20071/50740.vov),
việc bi Tục Lm c diện tch 52 hc ta,
ti nghĩ l bi Tục Lm l một ci cồn được khoanh xanh trong bản đồ dưới đy:
Vng khoanh đỏ v vng khoanh xanh, nằm giữa sng Ka Long v sng Lục Lầm, l một vng tn Lục Lầm trong bản đồ Php do nh nghin cứu Trương Nhn Tuấn sưu tầm:
Trong bản đồ trn, ở cực Đng của vng Lục Lầm c một ci cồn hnh tam gic thuộc về Trung Quốc. C phải ci cồn đ l vng khoanh xanh, l bi Tục Lm, v Trung Quốc đ dng bản đồ Php ny để đi hỏi bi Tục Lm?
Để trả lời cu hỏi ny, ti chiếu bản đồ Php ln bản đồ Google:
Bản đồ trn l bản đồ Google. Ti đnh dấu vng Tục Lm bằng chữ x. Trong những bản đồ sau, ti sẽ chiếu bản đồ Php cng ngy cng đậm ln bản đồ Google. Ti lấy khc quanh của sng Ka Long (A), sng Lục Lầm (D, E, C), vng Lục Lầm, v Tr Cổ (B) lm cc điểm quy chiếu cho việc ny.
Kết quả cho thấy một số điểm chnh
Ci cồn hnh tam gic thuộc về Trung Quốc trong bản đồ Php l vng được ghi ch bởi k hiệu y, chứ khng phải l bi Tục Lm (vng được ghi ch bởi k hiệu x).
Theo bản đồ Php, bi Tục Lm (vng được ghi ch bởi k hiệu x) hon ton thuộc về Việt Nam .
Theo bản đồ Php th sng Ka Long nằm ở pha bắc của bi Tục Lm. Theo bản đồ Google th luồng chnh của sng Ka Long (ghi ch bởi k hiệu 1″) cũng nằm ở pha bắc của bi Tục Lm.
Như vậy, từ khi bản đồ Php được vẽ cho tới nay, bi Tục Lm lun lun thuộc về Việt Nam .
Nếu c p dụng đoạn dưới đy của Hiệp định Php-Thanh, do nh nghin cứu sưu Trương Nhn Tuấn sưu tầm v dịch, th bi Tục Lm cũng lun lun thuộc về Việt Nam .
Conformment aux conventions admises par les deux Commissions dans la sance douverture des travaux, le 1er Novembre 1889 - 9e jour de la 10e mois de la 15e anne de Kouong-Siu, on prendra toujours pour frontire le chenal navigable, cest dire le plus profond de la rivire formant la limite des deux Etats.
Si, par suite de crues ou de baisses des eaux, le chenal navigable se dplace et si des bancs ou ilots nouveaux viennent se former, la frontire se trouvera reporte naturellement dans le nouveau chenal navigable et les bancs ou ilots de nouvelle formation appartiendront la puissance du ct de la quelle ils se trouveront.
Chiếu theo cc cng ước đ được hai ủy ban cng nhận trong phin họp khai mạc cng trnh phn giới, ngy 1 thng 12 năm 1889 nhằm ngy 8 thng 10 năm Quang Tự thứ 15, người ta lun chọn đường bin giới l đường nước tu b lưu thng, c nghĩa l phần su nhất của dng sng, l đường giới hạn giữa hai nước.
Nếu sau ny, v ngập lụt hay v cạn nước, đường tu b thng lưu thay chỗ, v nếu những di đất hay cc c lao được thnh hnh, đường bin giới sẽ đương nhin dời qua đường tu b thng lưu mới v những di đất hay c lao mới thnh hnh sẽ thuộc về nước m pha bờ của n ở đ.
V vậy, khng biết Trung Quốc đ dng cơ sở no để đi bi Tục Lm, v khng biết tại sao Việt Nam phải chấp nhận để cho Trung Quốc 1/4 bi Tục Lm?
V qu trnh đm phn v lập luận của hai bn khng được cng bố, chng ta chỉ c thể đon.
Bi của TS Thao trn VNN c hai đoạn đng lưu :
Hai bn đ cng thoả thuận v p dụng sng tạo nguyn tắc cả gi để giải quyết cc khu vực tồn đọng với mục đch tm giải php tổng thể, cng bằng, hợp l, hợp tnh, hai bn c thể chấp nhận được. Nội dung chnh của nguyn tắc ny l giải quyết trn cơ sở cn bằng lợi ch v diện tch, bin giới đi qua tất cả cc mốc cũ, dấu tch lịch sử, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của cư dn bin giới. Hai bn đ lần lượt chia cc khu vực tồn đọng ra thnh nhiều gi, mỗi gi giải quyết theo một số nguyn tắc nhất định như gi 11+1 mốc cũ, gi cc khu vực trong C, ngoi C, gi cc cửa khẩu Tr Lĩnh, P Peo, Tn Thanh, Hữu Nghị (đường bộ v đường sắt), Chi Ma, gi sng suối, gi cc khu vực đặc th v gi thc Bản Giốc v cửa sng Bắc Lun.
v
Tại khu vực thc Bản Giốc, theo quy định của Hiệp ước 1999, luật php v thng lệ quốc tế, đường bin giới đi theo trung tuyến dng chảy pha Nam cồn P Thoong, hai bn đ điều chỉnh đường bin giới đi qua cồn P Thoong, qua dấu tch trạm thủy văn xy dựng những năm 1960, quy thuộc 1/4 cồn, thc chnh v ton bộ thc cao cho Việt Nam.
C phải nguyn nhn của việc Việt Nam chấp nhận 1/4 bi Tục Lm thuộc về Trung Quốc l
Bi Tục Lm v thc Bản Giốc nằm trong cng một gi.
Trung Quốc nhượng bộ (ti nhấn mạnh l từ nhượng bộ được đặt trong ngoặc kp) ở thc Bản Giốc cho nn Việt Nam phải nhượng bộ ở bi Tục Lm.
C phải v nếu bị mất hon ton cồn P Thoong, tức l thc Bản Giốc 3 tầng sẽ hon ton thuộc về Trung Quốc, th sẽ l điều m dn tộc Việt Nam khng thể chấp nhận được cho nn Việt Nam đ nhượng bộ ở bi Tục Lm để giữ được phn nửa thc Bản Giốc 3 tầng?
Việc chiếu bản đồ Php ln bản đồ Google cho thấy một số điểm phụ:
So với bản đồ Php, sng Ka Long ngy nay đ bị đẩy sang pha Việt Nam: Vng Lục Lầm của Việt Nam bị thu hẹp lại từ hướng Bắc, trong khi lnh thổ của Trung Quốc pha bn kia sng Ka Long được nới rộng xuống pha Nam. C lẽ việc ny một phần l do thin nhin, một phần l do con người nước bạn, th dụ như ngy nay c những cng trnh nhn tạo như k xương c m nước bạn xy trn sng Ka Long:
Trong bản đồ Php, khng c nhnh sng được ghi ch bởi k hiệu 3″, tức l bi Tục Lm nối liền vo vng Lục Lm. Theo bản đồ Php, vng Lục Lm, bao gồm bi Tục Lm, nằm pha Nam sng Ka Long, hon ton thuộc về Việt Nam.
Ngy nay, c nhnh sng được ghi ch bởi k hiệu 3″ cắt qua vng Lục Lm, tức l bi Tục Lm bị cắt ra khỏi vng Lục Lm. Khng biết cc cng trnh nhn tạo ở nước bạn đ đng gp bao nhiu cho việc tạo ra nhnh sng ny. D sao đi nữa, dng chnh của sng Ka Long vẫn nằm pha Bắc bi Tục Lm, v nếu xt theo vng ny th bi Tục Lm phải thuộc về Việt Nam .
Mất đi 1/4 bi Tục Lm khng chỉ l mất đi 13 hc ta, m cn lm cho dng chnh của sng Ka Long ở đoạn ny hon ton thuộc về Trung Quốc v cn cho php dn cư Trung Quốc ở địa phương đi lại trn nhnh sng 3″, trong khi nhnh sng ny đng lẽ phải nằm hon ton trong lnh thổ Việt Nam.
Dương Danh Huy -- 02 thng 01, 2009