Chn Qu - Nguyễn Bnh

Hm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mi con đ đầu lng
Khăn nhung quần lĩnh rộn rng
o ci khuya bấm, em lm khổ ti!
No đu ci yếm lụa sồi
Ci dy lưng đũi nhuộm hồi sang xun?
No đu ci o tứ thn?
Ci khăn mỏ quạ, ci quần ni đen?

Ni ra sợ mất lng em
Van em em hy giữ nguyn qu ma
Như hm em đi lễ cha
Cứ ăn mặc thế cho vừa lng anh

Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mnh với chng mnh chn qu
Hm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gi nội bay đi t nhiều
 

 
  Nguồn thonhacviet.com