HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH "KHỒNG VỀ VIỆT NAM THÁNG TƯ ĐEN 2009"

Thiết thực yểm trợ cuộc đấu tranh quốc nội
Nguyễn Đạt Thịnh

Nếu phải trả lời câu hỏi, "bạn có sẵn sàng yểm trợ cuộc đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong quốc nội không?" tôi tin là 99% người Việt hải ngoại sẽ trả lời "sẵn sàng", dù có phải đóng góp tiền bạc, sức lực.
Chúng ta cần yểm trợ v́ Việt Cộng đàn áp đồng bào ruột thịt của chúng ta, những người chỉ vơ trang bằng đức tin và ḷng hy sinh ngồi cầu nguyện dưới sức roi điện, lựu đạn cay của công an Việt Cộng; chúng ta c̣n cần yểm trợ v́ Việt Cộng đàn áp hàng vạn dân oan mất đất lên Sài G̣n, Hà Nội nằm ngồi lê lết trên lể đường, chịu đựng cảnh màn trời chiếu đất.
Phương tiện yểm trợ chúng tôi vận động với quư bạn chính là sức mạnh của đồng mỹ kim; nhưng chúng tôi không xin quư bạn phải đóng góp vào một quỹ nào cả; quư bạn cũng không phải tiêu một đồng nào, mà chỉ cần kế hoạch hóa nhu cầu giúp đỡ gia đ́nh tại Việt Nam.
Chúng tôi xin quư bạn không gởi một đồng nào về Việt Nam trong tháng Tư năm nay để hưởng ứng phong trào tạo sức mạnh cho "tháng Tư đen"; phô trương tiềm năng của khối 3 triệu người Việt hải ngoại chúng ta: tiềm năng lớn lao của ư thức, và của đoàn kết.
Chúng ta phải làm cho tháng Tư Đen trở thành tháng thất thu, tháng nghèo túng của các quan chức Việt Cộng; v́ không những không gửi tiền, chúng ta c̣n không về nước thăm viếng gia đ́nh trong tháng Tư năm nay.
Dĩ nhiên mỗi gia đ́nh một cảnh, nhưng quư bạn không cần phải vĩnh viễn không gởi tiền về giúp đỡ thân nhân, cũng không cần dứt khoát từ bỏ thông lệ về thăm gia đ́nh. Quư bạn chỉ cần kế hoạch hoá những số tiền gửi, những cuộc thăm viếng.
Số tiền đáng lẽ gửi vào tháng Tư, quư bạn có thể gửi vào tháng trước, hay tháng sau; chuyến đi Việt Nam đáng lẽ đi vào tháng Tư, xin quư bạn đi sớm hơn, hay trể hơn.
Tháng Tư thất thu sẽ là một chỉ dấu cho sự phẫn uất của chúng ta, và sẽ là sức phản đối rất mạnh của chúng ta; Việt Cộng sẽ phải hiểu, phải nể nang và phải nhượng bộ lực lượng người Việt hải ngoại, mà đến giờ này chúng chỉ ve vuốt.
Số tiền "kiều hối", tiền chúng ta gửi về, và số tiền chúng ta đem về nước tiêu xài, hàng năm lên đến 6 tỉ bạc, mỗi tháng nửa tỉ -- 500 triệu mỹ kim-- số tiền đủ lớn để Việt Cộng nhận ra ngay, hiểu ngay thái độ của chúng ta để nhanh chóng đáp ứng.
Một tiền lệ cho thấy Việt Cộng rất "nhậy cảm" trong vấn đề tiền bạc là thái độ ngụy quyền Việt Cộng bấn lên v́ Nhật ngưng không cấp 100 triệu mỹ kim ngân khoản xây đại lộ Đông Tây xuyên ngang Sài G̣n. Nguyễn Tấn Dũng vội vàng ve vuốt đại sứ Nhật, và hứa hẹn sửa sai, truy tố những tham quan ô lại, trong số có Huỳnh Ngọc Sỹ, bàn tay bẩn nhận tiền giùm cho toàn đảng Việt Cộng mafia.
Chúng sẽ c̣n bấn đến đâu nếu số tiền thất thu trong tháng tư đen lên đến 500 triệu mỹ kim, nhiều gấp 5 lần kinh phí xây đại lộ Đông Tây.

Trong 33 năm nay Việt Cộng chỉ ve vuốt chúng ta mà chưa có một nhượng bộ nhỏ nào cả, v́ chúng biết chúng ta có nhu cầu gửi tiền về giúp đỡ gia đ́nh. Có thể năm nay với phong trào "Tháng Tư Đen", số tiền 6 tỉ mỹ kim vẫn không ít hơn, nhưng khoảng thời gian một tháng thất thu sẽ làm chúng e ngại trước ư chí của khối người Việt hải ngoại, e ngại chúng ta c̣n có thể đi xa hơn nữa trong chiến thuật "cúp viện trợ."

Tại sao chúng ta không làm một việc không khó khăn tí nào cả để yểm trợ cuộc đấu tranh oai hùng nhưng cô đơn của bao nhiêu chiến sĩ dân chủ đang đói, lạnh trong lao tù Việt Cộng. Linh mục Nguyễn Văn Lư, hai luật sư Lê thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài và bao nhiêu người nữa sẽ âm thầm nở một nụ cười mát ruột khi nghe đến sức mạnh của phong trào "Tháng Tư Đen."
Đặc tính của phong trào là tinh thần tự giác, chúng ta tự ư thực hiện kỷ luật chung mà vẫn không ảnh hưởng ǵ đến mức chi tiêu của thân nhân tại Việt Nam.
Xin quư vị trả lời "sẵn sàng chấp nhận kỷ luật tự giác."
Nguyễn Đạt Thịnh