Chẳng ǵ vinh quang , chẳng ǵ vĩ đại

 Tác giả: Trần Khải Thanh Thủy
 

 

1. Chẳng ǵ vinh quang , chẳng ǵ vĩ đại

 
Bi kịch “dân oan”

Chẳng ǵ vinh quang , chẳng ǵ vĩ đại
Chúng treo trên đầu dân lưỡi Mác, lưỡi Lê
Tên đảng nay bỗng thành chết chóc
Mặt trời đau v́ tội ác bao năm

Chẳng ǵ vinh quang, chẳng ǵ vĩ đại
Xoá cho sạch những bát nháo, nhân danh  ...
Hăy đứng lên v́ t́nh yêu tổ quốc
Bởi đau thương trời đất cháy lên rồi

Muốn đảng thôi mang đói khổ cho dân
Muốn no ấm dần dần trở lại
Muốn yên b́nh và thương yêu tụ hội
Th́ đảng kia phải xoá hết độc tài

Cho mai kia tổ quốc lại nguyên lành
Hạnh phúc như nhành non lá mới
Tự do dân chủ bao trùm khắp
Chim Việt lại về đậu cành Nam...

 

Hang đá 5-6-2008
Trần Khải Thanh Thuỷ
Nhà văn lưu vong (không hộ khẩu) tại Việt Nam

 

 
  Nguồn vantuyen.net