Mấy vần thơ vui ca ngợi về bác

 

1. Mặt hồ

 
 

Xuân nay hồ đă cạn chưa ?
Phải chăng vắng bóng gió mưa dao mùa !
Toàn dân rách nát te tua
Thiếu quần , thiếu váy cơ đồ là đây !
Thi đua góp sức từ nay
Mỗi người mỗi băi phẹt ngay mặt hồ. ...
Thế là hồ hết cạn khô.

 

1/31/2009
NMH

 

3. Ta bị phản

 

 
 

Khốn nạn chúng bay , lũ phản thầy !
Ta rằng : khi chết cuộn tṛn thây
Mang vùi đống rấm thui cho chín
Ma quỷ tiêu trừ , ruồi nhặng bay .

 

Một dúm tro tàn bậc vĩ nhân
Quốc tang , đại lễ tế tam phân ....
Tam kỳ , tam hũ , tam đồi bự (1 )
Leo dốc , hồn ta thoát xác thân

 

Đồ đểu chúng bay , lũ phản ta !
Tuổi đời bẩy chín chửa thành ma
Sao đành trói buộc hong trời lạnh
Mốc phủ , thụt tḥ năm tháng qua .

 

Ngày xưa tướng mạo ta uy nghi
Bộ mặt bây giờ ra cái chi ?
Đôi mắt lộn tṛng nh́n thế sự
Cháu con thương Bác kém hơn ḿ !

Nằm dài điểm số những hàng mông
Mầu sắc nào hơn mầu sắc hồng
Một tháng đôi ngày cờ đỏ loét
Sao vàng le lói lội ven sông .

Khổ nạn phen này gặp cụ Lê
Gặp Mao xếng xáng bị cười chê
Rằng ta chồn cáo sinh ma quỷ
Để nước tơi bời hơn chiếu mê .

 

Thi sĩ Trần Dân Tiên cảm tác tại hang Ba Đ́nh
5/6/2005
NMH


(1) Theo di chúc

 
 

Đọc tiếp >> 1 2 3 4 5

 

Nguồn vantuyen.net